FAQ

Jaki materiał pobierany jest do testów w kierunku wirusa SARS-Cov-2?

Standardowy materiał rekomendowany przez WHO w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 – wymaz z nosogardzieli (test antygenowy, test RT-PCR oraz test RT-LAMP)

Wyjeżdżam za granicę. Jaki test należy wykonać?

Każdy kraj ma własne wytyczne odnośnie rodzaju testu i terminu ważności. Proszę wejść na stronę https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych i zapoznać się z wymaganiami w poszczególnych Państwach.

Wykonałem/am test w celu zwolnienia z kwarantanny po powrocie do kraju. Jak wygląda procedura zdjęcia kwarantanny?

Po uzyskaniu wyniku negatywnego, laboratorium rejestruje wynik w systemie EWP, który jest przekazywany do SANEPIDU w celu zwolnienia z kwarantanny.

Które testy laboratorium zgłasza do SANEPIDU w przypadku wyniku pozytywnego?

Do sanepidu zgłaszane są wszystkie wyniki pozytywne w przypadku testu antygenowego, Real Time PCR oraz RT LAMP. 

Jaką czułość i specyficzność posiadają testy antygenowe oferowane przez Centrum Badań DNA?

Badanie wykonywane jest przy użyciu zestawu do diagnostyki medycznej Abbott COVID-19 Ag Rapid Test Device. Czułość analityczna metody wynosi 91,4%, specyficzność 99,8%.

Jak należy przygotować się do pobrania materiału do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2

Do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 najlepiej zachować godzinny odstęp od jedzenia, picia kawy, mycia zębów, palenia papierosów, żucia gumy.

Które testy wykonywane przez laboratorium charakteryzują się najwyższą czułością?

Testy PCR i RT LAMP mają dokładność na zbliżonym, wysokim poziomie. Testy antygenowe wykazują większą czułość w momencie kiedy pacjent ma objawy infekcji.

W jaki sposób można odebrać wyniki testu?

Wyniki testu przekazywane są elektronicznie przez platformę do odbioru wyników „PANEL PACJENTA” https://d-lab.pl/patient. Na podany przez pacjenta adres mailowy oraz sms-em przesyłane jest hasło oraz login do aplikacji. Wyniki udostępniane są w formacie PDF wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jestem osobą zza granicy co mam wpisać w pole wymagające numer PESEL?

W tym polu musi znajdować się numer dokumentu ze zdjęciem czyli numer ID lub paszport.